İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 2

Doğru ve ideal iletişim hem bireyler hem de sektör için hayatidir. İletişim sürecini olumlu şekilde yönlendiremeyen bireylerin sorunlar ile karşı karşıya kalacakları açıktır. Sektörde ise firmaların rakipleri ile gerçek anlamda rekabet edip, piyasadan pay alabilmeleri ancak olumlu iletişim süreci ile mümkün olabilmektedir. Aksi halde hedef kitlelerinihtiyaçlarına ve isteklerine cevap veremeyen ve şekillenemeyen firmaların zarar görmesi ve rekabeti kaybetmesi ihtimali yüksektir.

 • İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 2
 • EDİTÖR:
 • PROF. DR. SUAT GEZGİN,
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN ÇİFTÇİ
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. FİLİZ BALTA PELTEKOĞLU
 • PROF. DR. MERAL SERARSLAN
 • PROF. DR. RIDVAN EZENTAŞ
 • DOÇ. DR. FATMA NİSAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYHAN DOĞAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYLA TOPUZ SAVAŞ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ENES BAL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN SARI
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ İPEK SUCU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT SAĞLAM
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NAZAN KAHRAMAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMÜR AYDIN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ RENGİM SİNE NAZLI
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SERHAT ÇOBAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVİLAY ULAŞ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ VEFALI ENSEROV
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN ÖZKENT
 • ÖĞR. GÖR. DR. EMEL DEMİR ASKEROĞLU
 • DR. MURAT BİROL
 • DR. ZÜBEYDE SÜLLÜ
 • ÖĞR. GÖR. SILA AYDOĞAN
 • ARŞ. GÖR. FATMA ÖZTAT
 • BARIŞ ALTUNTAŞ
 • ESMA KESKİNKAYA
 • TUĞBA DÜNDAR
 • ISBN: 978-625-7897-60-0