GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA GÖÇMEN ÖĞRENCİLER

Yaşadığımız coğrafyada göç çok ciddi bir sorundur. Fakat göç sorununa değinmeden önce göçün felsefe ve eğitim ile ilişkisini idrak etmek gerekir. “Göçün bir mekânı var mıdır? Göç aslında bir mekansızlık mıdır? Göçün etraflıca yani derinlemesine anlaşılması için, insani olan şeylerdeki dönüşüme mi bakmak gerekir? Göç ve eğitim durumu neden bugüne kadar felsefi yönlerden yeterince ele alınmamıştır?” sorularına yanıt aramaktan çok; doğru sorular sormaya odaklanarak başladığımız bu eserde eğitim, felsefe ve göç ilişkileri üzerinde durulmuş, ardından Suriyeli göçmenler ve göç eden öğrencilerin perspektifinden “göç” kavramı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bazı noktalarda bakış açımızı Suriyeli öğrencilerden daha geniş bir noktaya kaydırıp dini okullarda öğrenim gören nitelikli göçmen çocukların eğitim hayatlarındaki durumlarına baksak da sayfalar ilerledikçe yönümüzü tekrar Türkiye’de geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin entegrasyonuna yönelik karşılaşılan sorunları, çözüm önerilerini ve Türkçe bilmenin ve öğretiminin ne derece önemli olduğu hususuna çevirdik. Ardından okulun en temel öğelerinden biri olan değerli öğretmenlerimizin göçmen öğrencilerin eğitimi ve okula uyumunda nasıl önemli bir rolü olabileceğinden bahsettik. Son olarak geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere yönelik uygulanan eğitim politikalarının kendi bakış açımızdan naçizane bir değerlendirmesini yapmaya çalıştık.

 

 • EDİTÖR:
 • DR. SİNAN SCHREGLMANN
 •  
 • YAZARLAR:
 • TÜLAY ÖCAL
 • İREM UTAŞ
 • RIDVAN DEMİR
 • AYSEL ÇELEM
 • YALÇIN ÇETİN
 • TANER ÖZÇELLİK
 • YUSUF DOĞRU
 • UYSUN BUBOLAR
 • ISBN: 978-625-7897-61-7