İMALAT BİLİŞİM SİSTEMLERİ: DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TEMEL ANAHTAR

Yaygınlaşan bilişim sistemleri ve teknolojileri tüm sektörler ve işletmeler için (hatta günümüzde artık bireyler için) her seviyede etkili bir planlama, karar alma, raporlama, denetleme, yürütme ve diğer tüm organizasyonel süreçler için stratejik bir araçtır. Sanayide yaşanan baş döndürücü gelişmeler, baştan uca bir işletmenin dijitalleşmesi ve nihayetinde Endüstri 4.0 kavramının gelişimi, güçlü bir kurumsal yapı için bilişim teknolojilerini kritik bir üretim faktörü haline getirmiştir. Dijital dönüşüm kapsamında varlıklarını devam ettirmek isteyen, pazar paylarını artırmayı hedefleyen işletmelerin kendileri için uygun seviyedeki ve tipteki bilişim teknolojileri mimarisini oluşturmaları, bu sisteme kendilerini ve tüm paydaşlarını entegre etmiş olmaları bir zorunluluk haline gelmiştir.