İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE İŞ TATMİNİ : ESKİŞEHİR’DEKİ ÖZEL HASTANELERDE BİR ARAŞTIRMA

Eski ismiyle personel yönetimi günümüzde kullanılan adı ve yapısıyla insan kaynakları yönetimi geçmişten günümüze küçük, orta ve büyük ölçekli örgütlerin var olmasıyla birlikte örgüt içerisinde yerini almıştır. Değişen ve karmaşıklaşan örgüt yapılarına istinaden, paralel şekilde gelişmiş ve günümüzde stratejik insan kaynakları yönetimi adıyla da anılır olmuştur. Teknolojinin gelişimi, bilimsel alandaki yeni çalışmalar ve araştırmalar toplumu, yaşamı, iş yaşamını, insan ilişkilerini, örgütlerin ve şirketlerin yönetimi hatta rekabet faktörlerini dahil değiştirmiştir. Çok hızlı ve köklü değişen koşullar yüksek rekabetin olduğu piyasada gelişim ve değişime ayak uydurmayı zorunlu kılmış, bu değişime direnç gösteren örgütleri rekabetin dışına itmiştir.