YAŞLI BİREYLERDE ÖLÜM KAYGISI

Ölüm evrensel ve çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle toplumların ölüme yüklediği anlamlar farklılık gösterebilmektedir. Birçok toplumda ölüm varoluşun sonu olarak algılanmaz. Aksine ölüm ötesi inanca sahip olan kültürlerde ölüm, ruhun sonsuzluğu anlamına gelir. Öte yandan ölümün kaçınılmaz olduğunu bilmek kişinin yaşam önceliklerini belirlemesine ve sınırlı olan zamanını ona göre yapılandırmasına olanak tanır. Kişinin demografik özellikleri ve değişen tarihsel koşullar da ölüm algısı üzerinde etkilidir. Kişinin yaşı ölüme yüklediği anlamı ve ölüme karşı tutumlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Genel algı yaşlı bireylerin yaşam dönemleri itibariyle ölüme daha yakın olmalarının ölüm kaygılarını azalttığı yönündedir. Fakat yapılan araştırmalar bu konuda farklı sonuçlar sunmaktadır.

YAŞLI BİREYLERDE ÖLÜM KAYGISI

  • DR. ZEYNEP GÜMÜŞ DEMİR

    ISBN: 978-625-7897-88-4