İŞ GÜVENLİĞİ LİDERLİĞİ, İKLİMİ VE DAVRANIŞI

İnsanlık tarihi ile başlayan grup halinde yaşama, insanların kendisini güvende hissetmesine yardımcı olmuştur. Bu nedenle topluluklar ve daha sonrasında devletler oluşmuştur. Grupların, toplulukların kendilerini idare edebilmeleri ve ayakta kalmaları her bir ayrı düşünce ve uygulamayla mümkün olmayacağından doğal olarak bu toplulukları yönlendirecek, farklı düşünce ve uygulamaları harmanlayabilecek bir akla ihtiyaç duyulmuştur. Yönlendiren bir aklın olmadığı yerde isyan, kural tanımazlık, zarar verme duyguları daha canlı olacaktır. Bu grupları, toplumu bir arada tutarak tehlikelerden koruma, devamlılığını sağlama için kural oluşturma ve uygulama eğilimi ile ilk liderlik kavramı ortaya çıkmıştır.