LEV GUMİLYOV’UN PASSİONARLIK KURAMI VE RUS EDEBİYATINDA BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: I. PETRO

Kaynaklarda okurun karşısına ‘son Avrasyacı’ unvanıyla çıkan Lev Nikolayeviç Gumilyov (1912-1992) başta tarih, coğrafya, ırk, insan ve kazı bilimleri olmak üzere çok çeşitli alanlarda çalışmalar yapar. Akademik yaşamında yazarın en önemli çalışmaları etnogenez ve passionarlık kuramlarıdır. Söz konusu kuramlar, bilim insanına karşı olumlu bakış açısına sahip çevreler tarafından tarihte karanlık kalmış noktaların aydınlatılması açısından önemli çalışmalar arasında sayılır. Rusya tarihinde gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen önemli kişiliklerinden biri de Osmanlı kaynaklarında ‘akbıyık’ ve ‘deli’ olarak nitelendirilen I. Petro’dur. Rus imparatorları arasında ‘büyük’ unvanına sahip iki hükümdar bulunur, bunlardan ilki I. Petro diğeri de II. Yekaterina’dır. Adı geçen hükümdarlar arasında düşünce ve eylemleri daha fazla tartışılan isim ise şüphesiz I. Petro’dur.

Kategoriler: Etiketler: