İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE ANALİZİ

Bir şirketin sürdürülebilir gelişimi yalnızca yöneticileri ilgilendiren bir konu değildir. Şirketin verimliliğinden, kârından ve başarısından tüm şirket çalışanları sorumludur. Çalışanların bu sorumluluğu üstlenebilmelerinin en önemli ön koşullarından biri de örgüte bağlılıktır. Çalıştığı şirkete (kamu ve özel kurum) kendini bağlı hissetmeyen veya bu şirkette yalnızca zorunlu nedenlerle kalan bir çalışanın, şirket adına verimlilik elde etmesi ve bu işe katma değer sağlaması kolay değildir.