KADINLARIN KARİYER GELİŞİMLERİNDE SOSYAL SERMAYE EDİNME BİÇİMLERİ

Kadınların kariyerlerinde üst düzey görevlere gelmelerinde sosyal sermaye edinmeleri ve kullanma biçimleri erkeklere göre farklıdır. Kadın yöneticilerin insan sermayeleri ve sosyal sermaye düzeyleri yönetim kademelerinde görev almalarında etkilidir. Ancak son araştırmalar insan sermayesinin kadınların üst düzey yönetim kadrolarına gelmelerinde tek başına yeterli olmadığını göstermiştir. Bu nedenle kadınların iş hayatında yönetim kurulu üyeliği gibi üst düzey görevlere gelmelerini sağlayan ve kolaylaştıran sosyal sermaye ile sosyal ağ ilişkilerini anlamak, araştırmak ve veri elde etmek oldukça önemlidir.