KAMU MALİYESİNDE YENİ KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE TEKNİKLER

Küreselleşen dünyada toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin gelişimi ve değişimi, başta sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalara ve çözümlemelere ihtiyaç göstermektedir. Kamu Maliyesinde Yeni Kuramsal Yaklaşımlar ve Teknikler isimli bu kitabımızda söz konusu gelişim ve değişimlerin önemli bir bölümü kamu maliyesi perspektifinden ele alınmıştır.