KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARDA FİNANSAL RAPORLAMA

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (KAGK) vakıflar, dernekler, sendikalar ve genel olarak sivil toplum kuruluşlarından oluşurlar. KAGK’lar sosyal yönlerinin yanı sıra ekonomik yönden de oldukça önemlidirler. Zira kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, uygun vergiden muafiyet ve istisnalarından çok sık olarak yararlanabilir. Ayrıca bireyler ve şirketler, hayırsever katkıların değerini gelir ve kurum vergilerinden ve vergiye tabi değer veya mülklerden düşebilirler.