KARŞILAŞTIRMALI YEREL İDARELER: ÇAĞDAŞ PERSPEKTİFLER ve ÜLKE ÖRNEKLERİ

Bu çalışmanın amacı, okuyuculara karşılaştırmalı yerel siyaset, katılım, yönetişim, ülke örnekleri, modeller, kurumlar ve teoriler ile yerel birimlerin ve stratejilerin yönetim uygulamalarına ilişkin ortak iz düşüm ve kritikler hakkında bilgi vermektir. Çalışmada, yerellik, yerindenlik, örgütlenme, demokrasi ve özerklik konularında ortak stratejiler geliştirmenin yanı sıra siyasi ortamda yerel yönetişim, standart yaşam koşulları, etik, yerel demokrasi, sürdürülebilirlik ve uygulamalar konusunda ülke ve bölge karşılaştırmalarının yapılması amaçlanmıştır. Kitap, yönetişim ve katılım düşüncelerinin yerelde yönetim teorisi ve yerel yönetimlerin üzerindeki etkilerini göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede yönetişim temelli ve çok boyutlu eleştirel tavrın hem yerel hem de uluslararası bir bakış açısı getirilerek okuyucuya ilham kaynağı olması ümit edilmektedir.