ÖRGÜTSEL ADALET VE DUYGUSAL EMEK

Adalet, uzun yıllardır araştırılan bir kavramdır. Yaşantımızın önemli bir kısmını geçirdiğimiz çalışma hayatını da adaletten ayrı düşünmek mümkün değildir. Örgütsel adalet çalışanların örgüt tarafından yürütülen uygulamaları adil olarak algılayıp algılamamaları ile ilgilidir. Çünkü örgütlerde çalışanlar sürekli kendilerinin ortaya koydukları emekleri karşılığında elde ettikleri kazanımları benzer konumdaki iş arkadaşlarının ortaya koydukları emek karşılığında elde ettikleri kazanımlarla sürekli karşılaştırma eğilimindedirler. Bu onların iş ortamında sergileyecekleri davranışlara yön veren en önemli unsurlardan biridir.