KÂŞGARLI MAHMUD ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VII

Türkler, IX. yüzyıldan itibaren İslam dünyasının bir parçası olmuş, zamanla İslam dünyasının siyasi sorumluluğunu da üstlenmiştir. İslamiyet’in kabulu siyasi hayatın yanında kültürel hayatı da etkilemiş, sosyo-kültürel hayat yeni bir renge bürünmüştür. Türkler, hakimiyet kurdukları bölgelerde ilim ve bilimin yayılması için eğitim- öğretim kurumları açmış, ilim adamlarının korunmasına ve yetiştirilmesine özen göstermiş, ilim ve bilimin yükselmesi için sayısız hizmetlerde bulunmuştur. Türk ve İslam kültürü sentezinden etkilenen ilk alanlardan biri dil ve edebiyat olmuştur. Özellikle Karahanlı Devleti’nin hakim olduğu bölge gelişmiş bir kültür merkezi olup, bu dönemde ilim ve kültür faaliyetleri hız kazanmıştır. Buhara, Semerkant medreselerinde, Kaşgar ve Balasagun’da ilim ve din alanında pek çok ilim adamı yetişmiş, Karahanlı hükümdarları ilim adamlarını koruma altına almıştır. Hakaniye Türkçesi ile eserler yazılmış, bunun yanında Arap alfabeside dil ve edebiyatta yerini almıştır. Türkler, İslamiyet’ten önce de kendilerine ait bir alfabe ve üst düzey bir milli edebiyat diline sahiptir. Bunun en güzel örneğini “Orhun Yazıtları” ile görmek mümkündür. Bu yazıtlar Türk töresini, Türk devlet ve milletinin karşılıklı vazifelerini ortaya koyan ilk yazılı vesikalardır. Türk-İslam edebiyatının bilinen ilk eseri Yusuf Has Hacib’in Karahanlı Türkçesi ile kaleme aldığı “Kutadgu Bilig”dir.

KÂŞGARLI MAHMUD ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VII

EDİTÖR:

DOÇ. DR. YUNUS EMRE TANSÜ

YAZARLAR:

PROF. DR. AMANJOL ALTAY

PROF.DR.FÜSUN KARA

PROF. DR. HİMMET KONUR

PROF. DR. HÜLYA ARSLAN EROL

PROF.DR KALBİKE Ö. ESENOVA

PROF. DR. MEHMET EROL

PROF.DR. MUZAFFER DEMİR

PROF. DR. SAULEŞ AYTUGANOVA

PROF. DR. SERİK NEGİMOV

PROF. DR. SÜLEYMAN DÖNMEZ

DOÇ. DR. FİKRET ALINCAK

DOÇ. DR. SEYDİ VAKKAS TOPRAK

DOÇ. DR. SEZGİN GÜÇLÜAY

DOÇ. DR. UĞUR ABAKAY

DOÇ. DR. TANER YILDIRIM

DOÇ. DR.YUNUS EMRE TANSÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ÖZPAY

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYSEL ERDOĞAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE NUR MORKOÇ

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKHAN KALMIŞ

DR. ÖĞR. ÜYESİ H.KAMİL BİÇİCİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN TÜRKKAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ HANİFE ALACA

DR. ÖĞR. ÜYESİ LAZZAT URAKOVA YANÇ

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ALİ TÜRKMENOĞLU

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SALİH ERPOLAT

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM TOPCAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLKÜ POLAT

DR. EROL KELEŞ

DR. HƏSƏN BAYRAMOV

DR. ÖĞR. GÖR. ÖZKAN DEMİR

ABDULVAHAP SAĞIR

ABDÜSSELAM YELTEKİN

AYNUR SEFERLİ

GULDARİGA MAMUTOVA

GULNARA TALGATKYZY

GÜLCAN ASLAN

HÜSEYİN ALPASLAN

MEHMET EVRAN

METEHAN KAYGI

NURİ ÖZTÜRK

SAMET TAŞDEMİR

SEMRA ÇERKEZOĞLU

SERHAT YANIT

 

ISBN: 978-625-7687-37-9