TR 33 BÖLGESİNDE BANKACILIK VE FİNANSAL HİZMETLERE ERİŞİM GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ

Fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı ve bölgesel kalkınmanın önünde bir engel olarak yer aldığı ifade edilen sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkları, bir ülkenin farklı bölgeleri arasında olduğu gibi iller bazında da ortaya çıkabilmektedir. Bilimsel çalışmalarda bankacılık ve finansal hizmetlere erişim ve kullanım düzeyinin, sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarına yol açan parametrelerin başında geldiği kaydedilmektedir. Dünya Bankasının finansal hizmetlere erişim ve kullanım göstergeleri ile hizmet noktalarının coğrafi olması yanı sıra demografik olarak da yayılımı, bölgesel bazda şube ve ATM penetrasyonları, potansiyel müşterilerin, fiziksel olarak en yakın hizmet noktasından ortalama ne kadar uzaklıkta olduğu gibi ana başlıklar ele alınarak değerlendirmede bulunulması literatürde en yaygın kullanılan yöntemler olarak dikkat çekmektedir.