KAYNAK BAĞIMLILIĞI KURAMI BAĞLAMINDA KÜMELENME MODELİNİN ETKİNLİĞİ

Kaynak bağımlılığı kuramı bağlamında kümelenme modelinin etkinliği ölçmek üzere bu çalışmada hem yapısal eşitlik modellemesi hem de regresyon analizi yapılarak Türkiye’deki 19 kümenin mevcut durumu araştırılmıştır. Araştırma kapsamında öncelikle kaynak bağımlılığı, kümelenme ve üretici tedarikçi ilişkisel normlar parametrelerinin model uygunluğunu denetlemek için yapısal eşitlik modellemesi kapsamında Doğrulayıcı Faktör analizi yapılmıştır.