ABDÜLHALÎM MEMDÛH’UN “BEDRİYE” ADLI OYUNU (TAM METİN) VE OYUN ÜZERİNE ÇÖZÜMLEYİCİ BİR İNCELEME

Bugüne kadar Abdülhalîm Memdûh’un yaşamını, yapıtlarını ve edebiyat tarihçiliğini açıklığa kavuşturmak için farklı çalışmalar ve tezler hazırlanmıştır; fakat Abdülhalîm Memdûh’un önemli yapıtlarından biri olan Bedriye’yi merkeze alan çalışma yapılmadığı gibi sansürün boyunduruğu altında yaratılan eser, yeni harflere de çevrilmemiştir. Bu durumlar bir eksiklik olarak görüldüğü için Abdulhalîm Memdûh’un “Bedriye” Adlı Oyunu (Tam Metin) ve Oyun Üzerine Çözümleyici Bir İnceleme adını taşıyan bu çalışma hazırlanmıştır.

Kategoriler: Etiketler: ,