KİLİSEDEN CAMİYE BİZANS MİMARİSİ

Yakın tarihlere değin Ayasofya Kilisesi adıyla bilinen yapının, Bizans Dönemi’nde Edirne’nin en büyük kilisesi olduğu sanılmaktadır. Fransız mimarlık tarihçilerinden A. Choisy’nin 1875’te saptadığına göre, haç planında olup, tuğlalardan yapılmış ve dört ağır payenin taşıdığı bir kubbe ile örtülüydü. Ayrıca dışarı taşkın 4 aprisi vardı. V. ve XII. – XIII. yy.’larda iki yapı dönemi geçirdiği sanılmaktadır. Sultan I. Murad (Hüdavendigar)’ın buyruğuyla camiye dönüştürülmüş ve Halebi Medresesi Camii olarak anılmıştır.