TOPLUMSAL CİNSİYET

Toplumsal yaşamın vazgeçilmez kimliksel özelliklerinden birini temsil eden kadın konusunun çok önemli olduğu söylenebilir. Çünkü, sosyal yaşamda erkek cinsiyetiyle birlikte işbölümü esaslarına göre eşitlikçi bir sosyal sisteme sahip olunmasının temel göstergesi kadınların sosyal yaşamda nerede olabildiklerine bağlıdır. Yani sizin kadınınıza verdiğiniz önemle bağlantılı olarak demokratik ve sosyal vasıflı bir devlet ve topluma sahip olabileceğiniz açıktır. Kadın konuları üzerine araştırma alanına sosyal bilimler literatüründe toplumsal cinsiyet denmektedir. İşte bu tür araştırmaların ve analizlerin ele alındığı bir çalışma olarak görülmesi gereken bu eserde, biribirine bağlı farklı disiplinlerdeki çalışmalara yer verilmiştir.

TOPLUMSAL CİNSİYET

 • EDİTÖR:
 • PROF. DR. MUSTAFA TALAS
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. İHSAN ÇAPCIOĞLU
 • DOÇ. DR. YAŞAR KAYA
 • DOÇ. DR. İLKAY ŞAHİN
 • DOÇ. DR. BEKİR KOCADAŞ
 • DOÇ. DR. HALİS ADNAN ARSLANTAŞ
 • DOÇ. DR. HURİYE TEKİN ÖNÜR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞEGÜL YETKİN TEKİN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ A. MUHSİN YILMAZÇOBAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HIDIR ÖNÜR
 • ARZU BOZDAĞ TULUM
 • HABİBE ÖRNEKOĞLU
 • KÜBRA ÇETİN
 • ISBN: 978-625-7139-80-9
detayliarama