KİMYA VE MALZEME BİLİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER

Kimya, maddenin en küçük yapı taşı olan atomdan başlayarak yeryüzündeki bütün madde ve malzemeleri oradan bütün uzayı ve daha sonra bütün güneş sistemini oluşturan temel bilim dalıdır. Soluduğunuz hava, içtiğiniz su ve çevremizde gözümüzün alabildiği her şey kimya biliminin bir eseridir. Kısaca kimya hayat demek, var olmak demektir. Bu nedenle, günlük hayatta kullandığımız ve etrafımızda gördüğümüz bütün malzemeler de kimya biliminin bir ürünüdür. Çünkü malzemelerin temeli, malzemeyi oluşturan maddelerin kimyasal yapısına ve buna bağlı olarak ortaya çıkan özelliklerine dayanır. Bir malzemeyi iyi tanımak ve o malzemeye uygulanacak kimyasal işlemleri doğru belirlemek için o malzemenin kimyasını ve özelliklerini iyi bilmek gerekir. Bu nedenle kimya ve malzeme bilimi ayrılmaz bir bütündür.