KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI YAZILARI

Klâsik Türk edebiyatı metinleri eski kültürümüz üzerine bilgi toplanabilecek en kıymetli ürünlerdendir. Bu metinler yıllardır akademisyenler tarafından Türk edebiyatı, felsefesi, sosyal hayatı ve kültürü gibi birçok yönden incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu metinler üzerine yapılan akademik çalışmalar çoğunlukla makale ya da sempozyumlarda sunulan bildiriler şeklindedir. Bize göre bu çalışmalar bu hâlleriyle çok az insana ulaşmakta ve okuyucu kitleleri sınırlı kalmaktadır. Tabiî ki internet üzerinden bu çalışmalara rahatlıkla ulaşılmaktadır, ancak iki kapak arasına girmeyen metinlerden yeterince istifade edilemediği de bir gerçektir. Bu çalışmaların bir kitap bünyesinde birleştirilmeleri çalışmalara topluca ulaşım açısından önemlidir.