KİŞİ ADLARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL ÇALIŞMA (ULUPAMİR KÖYÜ/MAHALLESİ ÖRNEĞİ)

Kırgız dilinin güney ağzı grubuna dahil olan İçkilik ağzına bağlı Ulupamir Kırgız ağzında kullanılmakta olan kişi adlarının ele alındığı bu projede, mevcut dil yapısı içinde ad verme geleneğinin günümüz temayüllerinin belirlenmesi hedeflenmiş; toplumsal değişim ve gelişim sürecinin geleneksel çerçeveye olan etkisi ad koyma alışkanlıkları cephesinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Kişiadlarındaki tercih sebepleri irdelenmiş; Ulupamir ağzındaki baskın ses özellikleri dikkate alınarak adlar yapı bakımından incelenmiştir. Çalışmanın bitiminde kişi adlarının tespit edilmiş anlamlarıyla ilişkili olacak şekilde lügatçe bölümü oluşturulmuştur

Kategoriler: Etiketler: