KONYA ÜÇ NUMARALI ŞERİYYE SİCİL DEFTERİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

Son yıllarda şer‘iyye sicilleri konusunda yapılan araştırmaların dikkate değer bir sayıya ulaşması, şer‘iyye sicillerine verilen önemin açık bir ifadesi olarak değerlendirmek yanlış olmasa gerektir. Şer‘iyye sicilleri defterlerinde yer alan bir kısım kayıtlar istisna edilecek olursa, mahkeme tutanakları demek olmasına rağmen, araştırmaların sadece İslâm hukuku dalı ile sınırlı kalmayıp, tarih, sosyoloji, siyasal bilimler, iktisat vb. diğer bilim dallarıyla da devam etmesi şer‘iyye sicillerinin haiz olduğu değeri bariz bir şekilde gözler önüne sermektedir.