KÖYÜ CANLANDIRMA HAREKETİ OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ

Köy enstitüleri, TBMM’de 17 Nisan 1940 da kabul edilen 3803 sayılı yasayla kurulmuş olup ilkokul üzerinde 5 yıl eğitim veren yatılı kurumlardı. Sınavla enstitüye kabul edilmiş, sağlıklı kırsal kesim çocuklarının tüm öğrenim giderleri devlet tarafından karşılanırdı. Yasadaki ifadesiyle, “Köy öğretmenini ve köye yarayan meslek erbabını yetiştirmek üzere tarım işlerine uygun toprağı bulunan yerlerde açılan” bu eğitim kurumları, “eğitim- öğretim hizmetleri yanında araştırma, inceleme, üretim ve yönetim süreçlerini de barındırmaları nedeniyle okul değil, ‘enstitü’ olarak adlandırılmışlardır.” 1954 yılında kapatılışlarına kadar bu kurumlar, Türkiye’nin toplumsal hayatına nicel ve nitel yönden küçümsenmeyecek değerler katmışlardır. Enstitülerin hedef kitlesi, Türkiye’nin kırsal kesimi ve orada yaşayan vatandaşlardır.

KÖYÜ CANLANDIRMA HAREKETİ OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ

 

  • ABDULLAH ELMAS
  • ISBN: 978-625-7279-96-3
detayliarama