KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI’ NIN HIZLI KIRSAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE EKOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

Günümüzde, kentleşme ve nüfus artışının yanı sıra küresel ölçekte yaşanan pandemi süreci sonrasında çevreye olan duyarlılık artış göstermiştir. Sosyal ve psikolojik açıdan insanların baskı altında olması şehir hayatından uzaklaşma isteğini ortaya çıkarmıştır. Bu istek doğrultusunda ise, doğal alanlara yönelik sürdürülebilir temelli bir turizm çeşidi olan ekoturizm destinasyonlarına talep hızla artmaktadır. Doğa koruma bilincinin artması, doğal kaynak değerlerinin sürdürülebilir kullanımının sağlanması ekoturizm faaliyetleri ile artmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir turizm temelli olan ekoturizm faaliyetlerine yönelik potansiyellerin belirlenmesi, etkili ve uzun vadeli planlama strateji ve önerilerinin geliştirilmesi önemli bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir.