KÜRESELLEŞEN DÜNYADA VERGİLEME

Küreselleşmenin vergileme alnında neden olduğu olumlu ve olumsuz vergi yansımaları bu kitabın konusunu oluşturmaktadır. Küreselleşmenin vergileme alnındaki olumlu ve olumsuz yansımalarını daha iyi anlayabilmek amacıyla ilk bölümde küreselleşme kavramına değinilerek küreselleşmenin ekonomik, siyasi, teknolojik, sosyo- kültürel ve çevresel boyutları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise öncelikli olarak küreselleşmenin vergileme alanındaki olumsuz yansımaları olarak ele alınabilinen vergi göçü, zararlı vergi rekabeti, vergilendirme yetkisizliği, vergi cennetleri ve diğer sorunlara (çifte vergilendirme, e- ticaret, transfer fiyatlandırması, finansal piyasalarda elde edilen kazançların vergilendirilmesi) değinilmiştir. Sonrasında olumlu yansıma olarak vergi şeffaflığı, vergi okuryazarlığı ve vergi idaresindeki değişim incelenmiştir. En son başlıkta ise küreselleşmenin Türkiye’deki vergi yapısına etkisi ele alınmıştır.

  • DR. ULVİ SANDALCI
  • DR. İNCİ SANDALCI
  • ISBN: 978-625-7636-81-0
detayliarama

, ,