KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE AVRUPA-MERKEZİYETÇİLİK: MÜSLÜMAN GÖÇMENLER ÖRNEĞİ

Modernizm, doğrusal ve evrenselci düşünce sistemidir. Evrensel ancak aynı zamanda tikel olma özelliği taşıyan modernizm, Avrupa değerlerinin evrenselliği ve tikelliğini vurgular. Dolayısıyla modernizm, Avrupa-merkeziyetçilik düşüncesinin kaynağıdır. Küreselleşmenin farklılıkların bir aradalığı ve aynı zamanda bütünlüğünü amaçlayan yapısı, modernizmin günümüzdeki evresi mi yoksa yeni bir süreç ve tanımlama mı olduğu farklı bakış açıları üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak burada asıl üzerinde durulan, küreselleşme çağındaki Avrupalı düşüncesinin nasıl ortaya konduğu ve yeniden üretildiğidir. Çünkü küreselleşme, modernizmin yeni bir evresi ya da farklı bir süreç de olsa farklılıkların ayrıştırılması ve bütünleştirilmesi üzerinden Avrupa’yı tanımlama eğilimi göstermektedir. Bir diğer önemli husus da bu durumun sorgulanmasıdır.