KIRSAL ALANLAR VE KALKINMA

Türkiye’de kalkınma çalışmaları genellik güncel trendlere uygun olarak üç farklı dönemde incelenmektedir. Birinci dönem Osmanlıdan alınan miras üzerine yapılan çalışmaların yoğunlaştığı kuruluş yıllardır. İkinci dönem olarak Planlı kalkınma dönemi ve kalkınma planları kapsamında yapılan çalışmalar ve son dönem olarak ta Avrupa Birliği üyelik sürecinde yapılan çalışmalardır. Her üç dönemde de yapılan çalışmalar Türkiye’nin kırsal alanlarında gözlemlenen temel problemler açısından yapılmıştır. Bu temel problemler; küçük işletmelerin varlığı, teknolojik gerilik, üretimin verimsizliği ve Pazar ağlarının yetersizliği, taşıma ve depolama sistemlerindeki yetersizlikler ile dış sorunlar ve kısıtlar olarak belirtilebilir.