KURUMSAL İTİBAR, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME

Kurumsal itibar; kimlik, marka ve imaj gibi faktörlerin birleşimi ile uzun dönem sonucunda meydana gelen ve diğer işletmeler tarafından taklit edilmesi kolay olmayan soyut değer olarak ifade edilmektedir. Bu değeri hem etkileyen hem de bu değerden etkilenen paydaş işgörenlerdir. Güçlü bir kurumsal itibara sahip olan işletme hem bünyesine nitelikli işgörenleri çekmekte hem debünyesinde bulunan işgörenlerin işlerinden memnun olmalarını ve organizasyonları ile özdeşleşmelerini sağlamaktadır.