SEKÜLERLEŞME VE DİN

İnsan inanma kapasitesine sahip bir varlıktır ve insanlık tarihi boyunca aşkın bir güce inanma süregelen bir olgudur. Bir kutsal fikrinin tarihin bütün dönemlerinde olduğu gibi günümüzde de geçerliliğini koruduğu görülmektedir. Aydınlanma döneminden itibaren sosyologlar yakın zamanlara kadar dinin ölümünün gerçekleşeceği, dini kurum ve sembollerin toplumsal önem ve etkileme gücünü kaybedeceği yönünde bir takım görüşler öne sürmüşlerdir. Sosyoloji literatüründe sekülerleşme olarak bilinen söz konusu tezlerin öngörülerinin gerçekleşmediği yönünde son yıllarda, özellikle 1980’lerden başlayarak yeni ve farklı bir takım iddialar ortaya konmuştur.

SEKÜLERLEŞME VE DİN

ISBN: 978-625-6380-92-9

Kategoriler: Etiketler: