KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORLAMASI (BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA)

İşletmelerde sosyal sorumluluk faaliyetlerine verilen önem giderek artmaktadır. İşletmeler, ekonomik sürdürülebilirlikleri için finansal verilerinin raporlanmasının yanında sosyal sorumluluk uygulamalarının raporlanmasına da önem vermeye başlamıştır. Küreselleşmenin de etkisi ile ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal uygulamalarla yakından alakalı hale gelmiştir.