LOJİSTİĞİN GELECEĞİ-1

Son yıllarda yaşanan pandemi, savaşlar ve doğal afetler gibi zorlu süreçler lojistik sektörünün önemini ortaya çıkarmaktadır. Lojistik sektöründe yaşanabilecek bir aksaklığın ve yapısal sorunun zincirleme olarak birçok olumsuz sonuca neden olacağı bu süreçlerde anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda firmaların lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde iyileştirmeler yapması, sürdürülebilirliği sağlaması ve günümüzde artan teknoloji kullanımından faydalanması araştırmacılar ve sektör temsilcileri tarafından ön plana çıkmaktadır.

LOJİSTİĞİN GELECEĞİ-1

ISBN: 978-625-6955-79-0