SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE PRATİK BİLGİLER I

Modern Dünya’da insanoğlunun yaşam kalitesini olumsuz etkileyen konuların başında yaygın hastalıklar gelmektedir. Yaygın hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı, toplum sağlığını korumak ve farkındalığı artırarak ölümleri azaltmak ve yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar ve Pratik Bilgiler I kitabı toplum sağlığını etkileyen farklı disiplinlerden güncel konuları ve pratik bilgileri içermektedir.