LOJİSTİKTE EĞİLİMLER

Lojistik, ürün ya da hizmetin iki yönlü akışında ihtiyaç duyulan bilgi, malzeme ve paranın, planlı, minimum maliyet ve zaman ile gerçekleşmesini sağlayan faaliyetlerdir. Bu sebeple işletmenin tüm süreçlerinin performansının artırılmasına da katkı sağlarlar. Küreselleşme, zorunlu ithal tedarik ve çevresel faktörler, doğal afet ve salgınlar lojistik süreçleri de etkilemiş bilişim ve e-lojistik, zeki uygulamalar, tersine lojistik konularının önemini daha da artırmıştır. Lojistik yapıların karmaşıklığı gerçek zamanlı ve hızlı çözüm üretilmesi gereken faaliyetler olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi bilişim sistemleri lojistik süreçlerin otomatikleşerek hızlandırılmasında ilk sırada yer alan uygulamalardır.

LOJİSTİKTE EĞİLİMLER

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ BERRİN DENİZHAN
  • ISBN: 978-625-8007-19-0