MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE YAŞADIKLARI SORUNLAR

Eğitim denetimi ve eğitim denetçileri, eğitim ve öğretim sürecinin anahtar parçalarından biridir. Eğitim örgütlerinde yapılan denetimin personel, örgüt, eğitim üzerindeki rolü göz ardı edilemez. Bu anlamda denetim bir çok değişkenin gelişmesinde büyük etkiye sahiptir. Hal böyleyken, denetimi yapan kişiler olan müfettişlerin yetki durumları ve motivasyon düzeyleri yapılan denetim üzerinde dolaylı da olsa bir etkiye sahip olacaktır. Günümüzde denetim, eski usulden çok geliştirici, teşvik edici, eski ve yeni arasındaki farkı ortaya koyarak olunması gereken noktayı gösteren yani rehber olmalıdır.

Kategoriler: Etiketler: