MALİ, EKONOMİK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR

Ekonomik olayların bireylerin yaşamlarını doğrudan etkilediği bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte ekonomik faaliyetlerin toplum dinamiklerini sürekli olarak değiştirdiği, değişen dinamikler karşısında hem üreticilerin hem de tüketicilerin bu doğrultuda yeni hareket yöntemleri belirlediği bilinmektedir. Tüm bu gelişmeler bilimsel çalışmaların konusu olmaktadır. Bilim insanları olayların hem tarihsel sürecini hem de günümüz olaylarına etkisini incelemektedir. Bir takım ekonomik faaliyetler ve sosyal etkileşimler karşısında literatüre katkı sunmayı amaçlayan kitabımız dokuz bölümden meydana gelmektedir.