TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Türkiye ekonomisi, hızla büyüyen ve gelişen, aynı zamanda ekonomik sorunları aşmak için mücadele veren, dünyaya entegre olmaya çalışan bir geçiş ekonomisidir. Türkiye, belirgin bir dinamizmine karşılık iç ve dış faktörlerin etkisiyle oluşan iktisadi ve finansal sorunlarına rağmen ciddi bir yeniden yapılanma süreci yaşamaktadır. Bir taraftan yakın zamanda öngörülemeyen konularda önemli ekonomik atılımlar gerçekleştirilmekte, diğer taraftan içerde ve dışarda yaşanan iktisadi ve siyasi çalkantılarınolumsuz etkileriyle mücadele edilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de değişen iktisadi, mali ve finansal koşullar sosyal bilimlerde yer alan disiplinlerin çalışmaları ile yeniden incelenip analiz edilecek ve ekonominin mevcut durumu tekrardan değerlendirilecektir.