MALİYE VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI

Bilindiği gibi iktisat kıt kaynaklar ile bireysel ihtiyaçların nasıl karşılanacağını incelerken, maliye ise kıt kaynaklarla toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını incelemektedir. Bir ülkede ekonomik büyüme, kalkınma, ekonomik istikrar, milli geliri artırmak ve tam istihdamı sağlamak gibi hedeflere ulaşmak için izlenecek her yol bir yönü ile iktisadı diğer yönü ile maliyeyi etkiler. Dolayısı ile bu iki bilim dalı arasında yakın bir ilişki vardır. Biz de bu yakın ilişkiden yola çıkarak maliye ve iktisat konularını odak noktası yapan araştırmaları bu çalışmada buluşturduk.

MALİYE VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI

  • EDİTÖR:
  • DOÇ. DR. CUMA ERCAN
  • YAZARLAR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK GÖZE KAYA
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYRETTİN TÜLEYKAN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ İHSAN ERDEM KAYRAL
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ S. ÇAĞRI ESENER
  • DR. SEVİLAY ECE GÜMÜŞ ÖZUYAR
  • ÖĞR. GÖR. HİLAL OK ERGÜN
  • ÖĞR. GÖR. TOLGA ERGÜN