SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANINA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

Sosyal bilimler, kendini açıklamanın, geçmişi mantıksal bir zemine oturtmanın, bugünü anlamanın ve geleceği kurmanın temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu geçişlerinde sosyal bilimler alanındaki değişimler önemli bir paya sahiptir. Araştırmacılar tarafından Sosyal bilimler alanıyla ilgili yapılan her bir çalışma toplumların geleceğini inşa etme anlamında önemli bir paya sahiptir.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANINA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

  • EDİTÖR:
  • DR. KAZIM KARTAL
  • YAZARLAR:
  • DOÇ. DR. NURULLAH AGİTOĞLU
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET SERDAR AYTAÇ
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ A. ESRA BÖLÜKBAŞI ERTÜRK
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ÇAKIR