MANİPÜLATİF PAZARLAMANIN Z KUŞAĞININ DAVRANIŞSAL NİYETLERİ VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİLERİ

Yaşamakta olduğumuz bilişim çağında işletmeler, teknolojinin de sağlamış olduğu imkânlarla hem daha fazla tüketiciye ulaşmak hem de onların tüketim alışkanlıklarına yön vermek için birçok farklı yöntem kullanmaktadır. Bilginin, ürünün kendisiyle eş değer öneme sahip olduğu günümüz modern pazarlama dünyasında işletmeler, insanların tüketim alışkanlıkları hakkında veriler toplayarak çok daha detaylı bilgilere ulaşabilmek için; birçok farklı yöntem ve analizlerkullanmaktadır. Bu analizler sayesinde tüketicinin zayıf noktalarını tespit ederek bunu manipüle etmekte ve tüketicinin ihtiyaç duyduğundan daha fazla ve daha sık satın almasını sağlayabilmektedir. Tam da bu noktada işletmelerin çeşitli boyutlarda ve türlerde kullandıkları manipülatif teknikler karşımıza çıkmaktadır. Birçok türü ve aşaması olan manipülatif niyetli pazarlama teknikleri, kişinin tüketim davranışına doğrudan etki edebilmektedir.