MARMARİS TARİHİ (1923- 1960)

Osmanlı XVI. yüzyılında küçük bir köy konumundaki Marmaris, coğrafi konumunun uygunluğu ile zaman içinde büyümüştür. XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de turizm şehri hüviyetine bürünmüştür. Arşiv belgeleri, yerel gazeteler ve tetkik eserlerden yararlanılarak oluşturulan bu çalışmada Marmaris’in geçirdiği bu uzun serüvenin gün yüzüne çıkan kısımları elverdiği ölçüde ortaya konulmuştur.