MUHASEBE TARİHİ

Tarih, politika oluşturma ve uygulamada ve standart ortamda çağdaş araştırmaları destekler. Muhasebecileri mirasımızı oluşturan bireyler, fikirler, deneyler ve dersler hakkında bilgilendirir. Bugünkü belirli bir konvansiyona nasıl ulaşıldığı konusunda bizi bilgilendirir. Muhasebe tarihi aynı zamanda bilim adamlarınnı muhasebenin disiplinlerarası görüşünü ve çevre bağlamını dikkate almaya teşvik eder. Bununla birlikte, insan çabasının diğer tüm ürünlerinde olduğu gibi, tek bir tarihi yazının sınırları vardır. İlgili tarihi materyallerin etkili kullanımı, bir yazarın bu sınırlamaların farkında olmasını ve bunlara uyum sağlamasını gerektirir. Fikirlerin tarihine ilişkin kapsamlı bir çalışma, fikirlerin bağlamını sağlayan olayları ayrıntılı bir şekilde kaydeder. Muhasebe ilmi doğuşu ve gelişimi sürecinde çeşitli faktörlerden etkilenmiştir. Günümüze gelindiğinde muhasebe çok geniş bir alana yayılmıştır. Bu durumu ifade mahiyetinde Alfred Isaac Muhasebe Nazariyesi isimli kitabındaki ifadeye göre, eski zamanlarda muhasebe, yalnız defter tutmakla eşdeğerdeydi. Hâlbuki bugünkü iktisatta defter tutma usulündeki kayıtlardan başka birtakım kayıtlar da ortaya çıkmış ve muhasebe mefhumu gittikçe genişlemiştir.