KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

Osmanlı Devleti bölgede hakimiyet tesis etmiş, ancak Mondros Antlaşması sonrası bölgeden çekilmek zorunda kalmıştır. İngilizlerin hakimiyetine geçen Karabağ 1919 yılında Azerbaycan’a dahil edilmiştir. 1920 Mayıs ayında Rusların Karabağ’ı işgal etmesi sonucu Karabağ meselesi farklı bir boyut kazanmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Karabağ sorununun alevlendiği görülmektedir. Ermeniler, 1987 yılından itibaren Azerbaycan Türklerini Dağlık Karabağ bölgesinden çıkartmak üzere bölgeye düzenlenen saldırıları artırmıştır. Azeri Türkler yol kesme, otobüs baskınları vb. şiddet eylemlerine maruz kalmış, Türkler Ermenistan’dan Azerbaycan’a göçe zorlanmıştır. Rus-Ermeni birlikleritarafından işgal edilen Azeri topraklarından Türk nüfusu azaltılarak, Ermeni iskanı politikası uygulanmıştır.

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

 • EDİTÖRLER:
 • DOÇ. DR. YUNUS EMRE TANSÜ
 • SEMRA ÇERKEZOĞLU
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. ULVİ SARAN
 • DR. BERRİN SARITUNÇ
 • DR. CELAL ASLAN
 • CANER KARAKUŞ
 • CAVİD ALİYEV
 • ELVİN ABDURAHMANLI
 • HAKAN YILMAZ
 • HULUSİ KILIÇ
 • MELAHET MEMMEDLİ 
 • ÖMER ÖZKAYA
 • PERVİN ABDURAHMANLI
 • SEFER KARAKOYUNLU
 • YAKUP BULUT
 • ISBN: 978-625-7562-43-0