MİKROŞEBEKELERİN TASARIMI VE MODELLENMESİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Mikroşebekeler, dağıtılmış enerji kaynaklarını, depolama birimlerini ve yükleri şebekeye bağlı veya şebekeden bağımsız modlarda kontrol etmek, güç sisteminin dayanıklı, güvenli ve kararlı çalışmasını sağlamak ve uzaktan kontrolünü gerçekleştirmek gibi işlevlere sahiptir. Ayrıca mikroşebekeler akıllı kontrol stratejileri sayesinde dağıtılmış enerji kaynaklarını ve yükleri denetlemede veriler kullanır, hava şartlarını ve enerji taleplerini takip ederek doğru analiz ile hangi enerji kaynaklarını devreye alacağına karar verir. Örneğin, olası bir fırtınayı bildiren hava durum tahmini aldığında güneş enerjisinden bataryaya geçmek üzere programlanabilir.