AYETLERİN İNİŞ SEBEPLERİYLE İNANÇ ÖĞRETİMİ

Din öğretimi alanında daha etkili ve kalıcı sonuçlar elde etmek için sürekli çalışmalar yapılmakta ve ilerlemeler kaydedilmektedir. Özellikle son yıllarda okullardaki din derslerinde verimliliğini yükseltmeye yönelik çalışmaların sayısı artmaktadır. Başarılı bir din öğretimi için öğretim sürecinin iyi planlanması son derece önem arz etmektedir. Öğrencilerin gelişim seviyelerini göz önünde bulundurarak somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru hareket edilmesi, yaşamla bağlar kurulması kısaca öğretim ilkelerine riayet edilmesi son derece gereklidir. Bu bağlamda çalışmada, din derslerinin temel kaynaklarından biri olan ayetlere yerverilirken bunların iniş sebeplerinden nasıl faydalanabileceği ve bunun anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesine olan katkısı incelenmektedir.

Kategoriler: Etiketler: