MİNÖR MEYVELER-II

Minör meyveler geçmişten günümüze uzanan, doğanın güzellikleri ve yaban hayatının yaşam kaynaklarıdır. Doğanın kucağında, savunmasız bir şekilde varlıklarını sürdürürler. Her türlü ekolojik tehdidin yanı sıra; hızla artan nüfus ve şehirleşme baskısıyla karşı karşıya kalsalar da bizlere nimetlerini sunmaya devam ederler. Minör meyvelerden her gün yeni bir tat bahçelerimizde, sofralarımızda yerini almaktadır. Minör Meyveler-I kitabı hazırlanırken, Minör Meyveler- II kitabının heyecanı yüreklerine düşen çok kıymetli yazarlarımızın kalemlerinden dökülen satırlarda yeniden minör meyveler diyoruz. Medeniyetlerin beşiği, göç yollarının kesişme noktası olan, yüzyıllar içinde kim bilir kimlerin, belki de tek besini olan minör meyvelerimizi doğanın kucağından alıp, Minör Meyveler II kitabımızda sizlerle buluşturuyoruz.

MİNÖR MEYVELER-II

ISBN: 978-625-367-601-8