MÖ I. BİNDE ANADOLU VE MEZOPOTAMYA ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER

İnsanoğlu, kendisinde olmayan ya da sahip olmayı istediği herhangi bir ürüne ulaşabilmek için ticaret yapmaktadır. Ticaret, her ne kadar ihtiyaç duyulan ürünlere ulaşım için başlamış olsa da zamanla her türlü nesnenin toplumlar arasında dolaştığı görülmektedir. Ticaret, Paleolitik Dönem’den günümüze kadar kesintisiz olarak sürmektedir. Erken Dönemlerde yiyecek değiş tokuşu ile başlamış olan ticaret zamanla taş alet teknolojisinde önemli bir yeri olan obsidyenle devam etmiştir. Yerleşik yaşamın toplumlar arasında yaygınlaşması ile birlikte büyüyen şehirlerin ihtiyaçları da aynı oranda büyümekteydi. Bu ihtiyaçlar bazen zorla elde edilirken bazen de barışçıl bir değişim ile elde edilmekteydi. İnşaat malzemelerinden, günlük eşyalara, savaş aletlerinden, takılara kadar akla gelebilecek her türlü ürün ticarete konu olabilmekteydi. Ticaret sonucunda toplumlar arasında artan temasla birlikte yazı, dil, din ve sanat gibi kültürel alışverişler de büyük önem arz etmekteydi. MÖ 1. bine gelene kadar ticaret oldukça gelişmişti. Bu dönemde büyük karayolu kervanları, gemi ile yapılan daha kısa sürebilen kıtalar arası ticaretler ve koloniler kuran uzmanlaşmış toplumlar artık sıradan ticari faaliyetler arasındaydı. Çalışmanın ana konusu, MÖ 1.binin ilk yarısında Anadolu ile Mezopotamya ve Levant bölgesi arasındaki ticari ilişkilerdir.

MÖ I. BİNDE ANADOLU VE MEZOPOTAMYA ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL COŞKUN
  • PROF. DR. RAFET ÇAVUŞOĞLU
  • UZMAN ARKEOLOG DİLARA DEMİRTAŞ
  • ISBN: 978-625-7636-38-4