GEBELİK DİYABETİ ERKEN GEBELİK HAFTALARINDA SAPTANABİLİR Mİ?

Diabetes mellitus gebe kadınlarda artmış maternal ve neonatal morbidite ve mortaliteye yol açan klinik bir durumdur. Sonzamanlarda, anne ve yenidoğan için potansiyel risklerin klinik olarak daha iyi anlaşılması ve daha iyi bakım, tarama yöntemleri ve yoğun tedavi stratejileri ile metabolik durumun normal veya normale yakın şekilde devam ettirilebilmesine bağlı olarak prognoz dramatik bir şekilde iyileşmiştir.

Kategoriler: Etiketler: