MODA İŞLETMELERİNİN SOSYAL BOYUTU

Günümüzde pazarlama olgusu hayatın her alanına sinmiş durumdadır. İnsanın kendini ve diğerlerini algılama biçimi pazarlama aracılığı ile şekillenmektedir. İşletmelerin sanayi devrimi ile ivme kazanıp 19. yüzyılın sonlarında tepe noktasına ulaşan hızlı üretim anlayışı hızlı tüketim çılğınlığı ile beslenerek dünya gezegeninde geri döndürülemez hasarlara yol açmıştır. Çalışanlar için uzun mesailer, düşük ücretler, sağlıksız çalışma koşulları, insan onurunu önemsemeyen muamaleler hızlı ve sorumsuz üretim sistemlerinin diğer sonuçlarıdır. Pazarlamanın masum çocuğu moda sektörü ise çevreye ve çalışanlara verdiği zararla en ön sıralarda yer almaktadır.