MİMARİDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Kentler doğal ve kültürel pek çok unsurun etkileşim içerisinde bulunduğu insan ekosistemleridir. Bir yaşam alanı olarak tanımlanan bu kent ekosistemleri hem hava, toprak, su ve bitkilerden oluşan doğal çevre unsurlarını hem de ulaşım, ticaret, sanayi ve turizm gibi ekonomik kalkınma unsurlarını da bir arada bulundurmaktadır. Doğal ve ekonomik unsurların iç içe geçtiği kentler aynı zamanda göçmen gruplar tarafından farklılaştırılan sosyo-demografik bir yapıya da sahiptir. Kentlerde oluşan bu farklı etnik toplumsal yapı kültürel alışkanlıklarda değişimin yaşanmasına neden olarak farklı yaşam tarzları ve sosyal profillere ait insanların birlikte yaşadığı mekânları kentler haline getirmiştir. Yoğun yapılaşma altında büyüyen kentlerdeki bu hareketlilik kentplanlamalarında ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Yoğun yapılaşmadan kaynaklanan doğal bozulmalar ve çevre kirliliği günümüzde kentlerin risk mekânları olarak algılanmasına neden olarak kentleri ilgi odağı haline getirmiştir.